Volume II: Dzwoniące Cedry Rosji

Księga II serii „Dzwoniące Cedry Rosji” to kontynuacja historii Autora po spotkaniu z Anastazją oraz dalszy, poszerzony zbiór wyjątkowych, otrzymanych od niej informacji. Anastazja ujawnia m.in. tajemnice egipskich piramid, przeznaczenie starożytnych dolmenów, podaje warunki konieczne dla zaistnienia uzdrowienia nie tylko ciała fizycznego, ale także i Duszy. Ponadto objawia Czytelnikowi istnienie Uniwersalnego Wymiaru Mądrości, wypełnionego świetlistymi myślami wytworzonymi przez wszystkich ludzi żyjących dotychczas na Ziemi. Ujawnia przed Czytelnikiem możliwość i sposób czerpania wiedzy z tego niewyobrażalnie bogatego źródła.
Książka zawiera wiele unikalnych, istotnych informacji niedostępnych w innych publikacjach. Autor przenosi Czytelnika od rajskiej polanki Anastazji do zurbanizowanych zakątków Moskwy, od starożytnych tajemnic naszych przodków ku świetlistej wizji ludzkości.

Print edition: paperback

ISBN: 9788394684709

Main store:

Buy the book 25,00 zł

Other online stores:

Find stores 1 Find stores 2
Browse all editions of this book

Contents