כרך 6: הספר השושלתי

בספרו החדש של ו.מגרה מוצגת גרסא שונה מזו שהורגלנו על העבר של ימי האדם והעתיד הנפלא של החברה האנושית. ״... ימים כלל לא רבים יעברו, ואת הספר השושלתי יצרו, בידם יכתבו, עמודים ימלאו מיליוני אבות ואמהות, במקומות השונים של הארץ. הם יהיו רבים, רבים מאוד - הספרים השושלתיים. ובכל אחד מהם - האמת הבאה מהלב, לילדים שלהם. רק הכנות תהיה בהם. ובפניהם ייפול השקר ההיסטורי״.

Print edition: paperback

ISBN: 9789657486092

Main store:

Buy the book 70 שקלים

Other online stores:

Find stores 1 Find stores 2
Browse all editions of this book

Contents