כרך 7: האנרגיה של החיים

גורל של אדם! רבים התרגלו לחשוב שהגורל מוכתב על-ידי כוח עליון. אך מה יחשבו אם יגלו שאותו כוח עליון פשוט העמיד, לרשות כל אדם, את האנרגיה החזקה ביקום, אשר ביכולתה גם לבנות את גורלו של בעל האנרגיה וגם ליצור גלקסיות חדשות? רק לאדם אופיינית אנרגיה זו - היא נקראת ״אנרגיית המחשבה״. אם האדם יבין מה ביכולתו, ילמד להשתמש בה במלוא המידה, אז הוא יהיה שליט היקום כולו.

Print edition: paperback

ISBN: 9789657486108

Main store:

Buy the book 70 שקלים

Other online stores:

Find stores 1 Find stores 2
Browse all editions of this book

Contents