כרך 3: מרחב האהבה

בספר זה ממשיך הסיפור על האישה הלא רגילה אשר ניחנה במתנת האמהות והאבות הקדומים והידע של מקורות-הראשית על האמת..
״... לא ניבאת, נוסטראדמוס, אלא במחשבה שלך יצרת את מועדי הקטקליזמים הנוראיים בעולם, ואת המחשבה האנושית הפעלת, למען ההתגלמות האיומה. וגם עכשיו היא מרחפת מעל פני-הארץ ומפחידה את האנשים בקץ ללא מוצא. אבל היא לא תמצא התגלמותה. אני אדם. אני אנסטסיה! וחזקה אני ממך!״

Print edition: paperback

ISBN: 9789657486061

Main store:

Buy the book 70 שקלים

Other online stores:

Find stores 1 Find stores 2
Browse all editions of this book

Contents