כרך 4: הבריאה

היש בנמצא, בכל הספרות שנכתבה עד ימינו, דימוי כה חי של אלוהים כמו בספר זה - תאמרו אתם, קוראים נכבדים. ״אין באף גלקסיה מיתר, המסוגל ליצור צליל נעלה יותר, מצליל שירת הנשמה האנושית״.

Print edition: paperback

ISBN: 9789657486078

Main store:

Buy the book 70 שקלים

Other online stores:

Find stores 1 Find stores 2
Browse all editions of this book

Contents