1. Anastasiya

Bu kitablar, minilliklərlə sibir tayqasının dərinliyində, öz azsaylı qohumları ilə yaşayan, müstəsna qabiliyyətləri və ilk mənbələrdən möhtəşəm məlumatları olan, məftunedici və qeyri-adi Anastasiya adlı bir qadından bəhs edir.

Onları açıqlayarkən, o ilahi ruhla və saflıqla hər kəsə, onu qəbul edən və etmək istəyən hamıya tükənməz sevgisini hədiyyə edir. Oxucular, dünya düzəni, ilk mənbələr,bizim həyatımız, təbiətlə ünsiyyət , uşaqların tərbiyəsi və bir çox başqa mövzular barədə Anastasiyanın son dərəcədə gözəl fikirləri və müstəsna bilikləri ilə tanış ola bilərlər.

Order books on + 994 50 311 56 68, or write directly fidangirl@mail.ru

Print edition: paperback

ISBN: 9789952830521

Main store:

Buy the book 10 .00 AZN

Other online stores:

Find stores 1 Find stores 2
Browse all editions of this book

Contents