Anastasia – 7. díl

Sedmý díl ze série pojednává o síle lidské mysli a možnostech jejího využívání. Najdeme zde úvahy o rozvoji lidské společnosti, cvičení pro teleportaci a neobyčejně silné obrazy budoucna.

Print edition: paperback

Main store:

Buy the book 210 Kč

Other online stores:

Browse all editions of this book

Contents