כרך 8.2: טקסי האהבה

״… העשייה הקשורה לבריאת הפרויקט לנחלה במשותף בהדרגה הייתה עוברת לטקס קידושי הנישואים אשר את הצעירים הכין למה שייעשה ליצירת הילד. והם בנו את מרחב האהבה. בכזה מרחב האישה ההרה חיה בתנאים המושלמים ביותר שיכלו להיות, והילד אשר חי בה היה מאושר״.

Print edition: paperback

ISBN: 9789657486122

Main store:

Buy the book 70 שקלים

Other online stores:

Find stores 1 Find stores 2
Browse all editions of this book

Contents