כרך 8.2: טקסי האהבה

״… העשייה הקשורה לבריאת הפרויקט לנחלה במשותף בהדרגה הייתה עוברת לטקס קידושי הנישואים אשר את הצעירים הכין למה שייעשה ליצירת הילד. והם בנו את מרחב האהבה. בכזה מרחב האישה ההרה חיה בתנאים המושלמים ביותר שיכלו להיות, והילד אשר חי בה היה מאושר״.

Browse all editions of this book

Contents