כרך 8.1: הציוויליזציה החדשה

״... ולדימיר, שהמחשבה שלך ושל האנשים האחרים תנסה להכיר את בריות האלוהים, את התוכנית שלו, את החלום. אז החיים שלך ושל החברה האנושית תוכנית אחרת יבנו״.

Print edition: paperback

ISBN: 9789657486115

Main store:

Buy the book 70 שקלים

Other online stores:

Find stores 1 Find stores 2
Browse all editions of this book

Contents