?כרך 5: מי, אם כן, אנחנו

אפילו הנשימה נעתקת מהמחשבה: ״היתכן שבפתח האלף החדש, ברוסיה, בקרן אור בוהק הבזיקה האידיאה הלאומית הכבירה שתהווה ראשית לשחר הנפלא של מדינת רוסיה?! או שמא משהו גדול יותר התרחש בעולם והחל את שלב התפתחותה החדש של האנושות כולה?״. הספר הזה מהסדרה ״הארזים הצלצלניים של רוסיה״ מאשר בנו את התחושה של הנפלא אשר עתיד לקרות. ״... מי שהצליח להבין את הייעוד שלו והמהות של חיי הנצח, יחיה חיים מאושרים, לנצח יתגלם מחדש בחיים, שכן במחשבות שלו הוא בעצמו מייצר את נצחיותו המאושרת״.

Перейти к другим изданиям этой книги

Оглавление