כרך 4: הבריאה

היש בנמצא, בכל הספרות שנכתבה עד ימינו, דימוי כה חי של אלוהים כמו בספר זה - תאמרו אתם, קוראים נכבדים. ״אין באף גלקסיה מיתר, המסוגל ליצור צליל נעלה יותר, מצליל שירת הנשמה האנושית״.

Печатное издание: мягкая обложка

ISBN: 9789657486078

Основной магазин:

Купить книгу 70 שקלים

Другие онлайн-магазины:

Найти магазины 1 Найти магазины 2
Перейти к другим изданиям этой книги

Оглавление