Een nieuwe beschaving-2 Liefdesriten (deel 8.2)

De rinkelende dennen van Rusland deel 8-2  
‘Alleen liefde kan het welzijn van de mens verheffen tot het hoogst bereikbare punt.’                                                                               

Anastasia’s grootvader


Intuïtief weet ieder van ons dit, toch beschouwen we liefde veelal als iets dat ongrijpbaar, ontastbaar, onmeetbaar, misschien zelfs irrationeel is, en niet als de centrale, rationele gegevenheid van waaruit een gelukkige samenleving kan worden opgebouwd.    
Liefdesriten herbergt een levensfilosofie die onmetelijk rijk en diepgaand is. Geïnspireerd door de oude Ved-Russische beschaving, en in contrast met onze moderne Westerse beschaving, schildert Anastasia beelden over liefde, over een hoogstaande cultuur van de verwekking, de zwangerschap, de bevalling – inclusief de gelijkwaardige rol van beide ouders daarin – en van de opvoeding.
Beelden die onontbeerlijk zijn voor de vorming van een nieuwe beschaving.

Browse all editions of this book

Contents