1. Anastasia

Det handlar om en märklig bok ”Anastasia” av Vladimir Megré en rysk författare. Boken är ett mellanting mellan skönlitteratur, saga, fabel etc och facklitteratur.
Boken handlar om en kvinna som är född och bor som eremit på tajgan i Sibirien. Hon bor tillsammans med vilda djur som björn, varg etc. Anastasia förstår ändå vad som händer i världen och vill berätta för oss om sina tankar, om hur vi lever och hur vi ska överleva i framtiden. När boken kom ut i Ryssland 1996 fick den ett enormt gensvar, en våg av intresse för naturen uppstod och många människor ville flytta ut från städerna och odla ekologiskt. Och detta har fortsatt och på så sätt har under de senaste 15 åren 100-tals ekobyar startats i Ryssland och närliggande länder. För närvarande kan man räkna till 390 ekobyar med mellan 15-200 nybyggare var. Det är en stor rörelse som vi inte vet så mycket om i Sverige. Det är sensationellt.
Men här i vårt land finns också ett spirande intresse för naturen, att odla ekologiskt, att leva så att det blir ett hållbart samhälle, att leva så att man inte skadar naturen. Vi ser nu att vi börjar närma oss en punkt särskilt i väst där vi inte bara kan konsumera utan vi måste också tänka på vad vi gör som skadar naturen.
Jag ser denna bok som en av de viktigaste böcker som har skrivits. Jag har själv tidigare haft en esoterisk bokhandel, Jupiter i Stockholm och har publicerat dessa böcker på svenska därför att jag tycker de är så viktiga. Kanske inte språket har någon hög litterär klass men det är budskapet som är det viktigaste. Hur vi ska kunna överleva.

Print edition: paperback

ISBN: 9789163383144

Main store:

Other online stores:

Find stores 1 Find stores 2
Browse all editions of this book

Contents