כרך 6: הספר השושלתי

בספרו החדש של ו.מגרה מוצגת גרסא שונה מזו שהורגלנו על העבר של ימי האדם והעתיד הנפלא של החברה האנושית. ״... ימים כלל לא רבים יעברו, ואת הספר השושלתי יצרו, בידם יכתבו, עמודים ימלאו מיליוני אבות ואמהות, במקומות השונים של הארץ. הם יהיו רבים, רבים מאוד - הספרים השושלתיים. ובכל אחד מהם - האמת הבאה מהלב, לילדים שלהם. רק הכנות תהיה בהם. ובפניהם ייפול השקר ההיסטורי״.

Browse all editions of this book

Contents