כרך 8.1: הציוויליזציה החדשה

״... ולדימיר, שהמחשבה שלך ושל האנשים האחרים תנסה להכיר את בריות האלוהים, את התוכנית שלו, את החלום. אז החיים שלך ושל החברה האנושית תוכנית אחרת יבנו״.

Browse all editions of this book

Contents