כרך 4: הבריאה

היש בנמצא, בכל הספרות שנכתבה עד ימינו, דימוי כה חי של אלוהים כמו בספר זה - תאמרו אתם, קוראים נכבדים. ״אין באף גלקסיה מיתר, המסוגל ליצור צליל נעלה יותר, מצליל שירת הנשמה האנושית״.

Перейти к другим изданиям этой книги

Оглавление