3. Dimensionen av Kärlek

Dimensionen av Kärlek är den tredje boken i serien The Klinging Cedars of Russia. Denna bok handlar om barnen och hur vi bör fostra våra barn idag. Anastasia anser att föräldrar först måste skapa en Dimension av Kärlek i vilken de kan ta emot sitt nyfödda barn. Vladimir får träffa sin son och se livet genom hans ögon. Många tankeväckande insikter och besök på en skola i Ryssland där man ger utrymme för barnets egen förmåga och kreativitet., där barnen hjälper till att undervisa varandra och vad detta kan betyda för barnets utveckling och människornas utveckling idag.

En spännande berättelse ingår också om hur en vetenskaplig organisation försöker fånga Anastasia med våld och vad som kan hända när man brukar våld. En bok som handlar om Kärlek, om Kärlekens kraft och betydelsen av Kärlek i dagens samhälle. Denna bokserie har haft stor betydelse för hundratsls byar som startats på landsbygden på grund av Anastasias initiativ i Ryssland och andra länder.

Browse all editions of this book

Contents